НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
декан_end.jpgДекан факультету -
канд.техн.наук, проф.
Грищак
Сергій Вікторович

тел.: +380562-46-63-62
факс: +380562-46-63-62

Адреса деканату –
пр. К. Маркса, 19, корп.10, кімн.308, 309
logo.png
Кафедри факультету:
Історії та політичної теорії. Завідувач – заслужений працівник освіти України, проф. Пушкін Віктор Юхимович; пр. К.Маркса, 19, корп. 1, кімн. 67, тел.: 47-45-18, 46-90-45; е-маil: pushkinV@list.ru
Філософії. Завідувач - д-р філ. наук, проф. Шабанова Юлія Олександрівна; пр. К.Маркса, 19, корп. 1, кімн. 117, тел.: 47-02-11; е-маil: jshabanova@ukr.nеt
Цивільного та господарського права. Завідувач канд. техн. наук, канд. юрид. наук, доцент Кірін Роман Станіславович; пр. К. Маркса, 19 корп. 10, кімн. 312, тел.: 373-07-88, 46-99-91
Конституційного та адміністративного права. Завідувач – канд. юрид. наук, доцент Заржицький Олександр Станіславович; пр. К.Маркса, 19, корп. 10, кімн. 313, тел. 373-07-14, 46-90-35
Кримінального права та кримінології. Завідувач – заслужений юрист України, доцент Шаніна Євгенія Григорівна; пр. К.Маркса, 19, корп. 10, кімн. 304, тел.: 47-15-50, 373-07-85
Підготовка фахівців ведеться за напрямами:

Напрям 6.030401 - Право
  • Спеціальність 7.03040101 - Право (за галузями)
  • Спеціалізації: Господарське право; Природоресурсне право
Напрям - Специфічні категорії
  • Спеціальність 8.00000 Педагогіка вищої школи
Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» починаючи з 1997 р., на підставі ліцензії МОН України, готує фахівців, які спеціалізуються у таких важливих для держави правових напрямах, як гірниче, геологічне, екологічне, земельне, гемологічне, ядерне, транспортне, енергетичне право тощо.
ДВНЗ «НГУ» є єдиним в Україні навчальним закладом де готуються фахівці-юристи для підприємств ПЕК, зокрема - вугільної, уранової, торф'яної, вуглепереробної та шахтобудівної галузей. Працевлаштування для цих фахівців пропонують понад 200 підприємств.
В останнє 10-річчя правове спрямування наукових досліджень посилилося плідною співпрацею з провідними юридичними факультетами, академічними, громадськими, державними установами серед яких Генеральна прокуратура України, Вища Рада юстиції України, Міністерство юстиції України, Гельсінський фонд справ людини тощо. Зокрема, щорічно в ДВНЗ «НГУ» проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі", та міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного права», в яких приймають участь визнані фахівці права з Білорусі, Російської Федерації та України, де розглядаються новітні доктрини екологічного права, актуальні проблеми екологічної відповідальності, правових аспектів екологічної безпеки.
Весною 2009 року юридичний факультет ДВНЗ «НГУ» прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників.
Фахівці факультету готували матеріали для Конституційного Суду України в процесі підготовки до розгляду справи щодо користування ділянками континентального шельфу Чорного моря для видобування нафтогазової сировини.
Колектив факультету в своїй навчально-методичній та науковій діяльності постійно працює в напряму дослідження та вирішення питань забезпечення реалізації державної політики щодо правового регулювання в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах.
© 2006-2020 Інформація про сайт