Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ШАНІНА ЄВГЕНІЯ ГРИГОРІВНА
завідувач кафедри кримінального права та кримінології, 
доцент, заслужений юрист України
Шаніна Є.Г..jpg
Народилась 7 листопада 1947 року у м. Москва.
У 1977 р. – закінчила Харківський юридичний інститут (нині Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого). Спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
1977-1988 рр. – юрисконсульт міськвиконкому м. Дніпропетровська, народна суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, суддя Дніпропетровського обласного суду.
1989-1995 рр. – заступник начальника Дніпропетровського обласного управління юстиції, 
1995-2002 рр. – начальник Дніпропетровського обласного управління юстиції. Звільнилася з посади в зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі. Зайнялася науково-викладацькою діяльністю.
З 2003 р. обіймає посаду доцента, завідувача кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Державного ВНЗ «Національний гірничий университет».
Шаніна Є.Г. має стаж роботи за фахом 34 роки, з них роботи у вищому навчальному закладі 4 рівня акредитації на посаді завідувача кафедри кримінального права та кримінології 8 років. 
Автор понад 30 публікацій науково-практичного характеру, колективної монографії – збірника нормативних актів „Нотаріат України”. Розробила та впровадила в навчальний процес матеріали методичного забезпечення дисципліни "Правоохоронне право (Нотаріат України)", «Організація судових та правоохоронних органів». Підготувала до друку навчальні посібники «Хрестоматія з курсу «Нотаріат України» та «Хрестоматія з курсу ««Організація судових і правоохоронних органів». 
Громадська діяльність: входила до складу Комісії з питань реформування нотаріату в Україні, брала участь у законотворчій роботі як член робочої групи по підготовці проекту нового Закону України „Про нотаріат”, була Головою державної екзаменаційної комісії Дніпропетровського державного університету, Головою Дніпропетровського обласного відділення Української нотаріальної палати, заступником голови Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії по виборах в місцеві ради 2006 року. 
Засновник громадського фонду захисту конституційних прав громадян. 
Член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дніпропетровської області.
Почесна голова Дніпропетровського обласного відділення Української нотаріальної палати.
Член ради обласного відділення спілки адвокатів України.
У 1997 році присвоєно почесне звання „Заслужений юрист України”. 
За підсумками 2000 року визнана лауреатом другого Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення „Юрист року”. 
Нагороджена Подякою Президента України (1999 рік), вписана до книг „Видатні юристи сьогодення” (Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001), „Талановиті співвітчизниці” (Л.П. Шумрікова-Карагодіна, Дніпропетровськ, „Гамалія”, 2003), «Літопис випускників Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» (Видавничий центр «Логос», 2009). 
Нагороджена відзнакою Голови облдержадміністрації „За розвиток регіону” (2002 рік), розпорядженням Дніпропетровського міського голови нагороджена Пам’ятною медаллю „За заслуги перед містом” (2002 рік), Срібною медаллю Національного гірничого університету (2007 рік), знаком «Відмінник освіти України» (2007 рік), Почесною відзнакою Вищої ради юстиції (2009 рік), Почесним знаком Української нотаріальної палати «За заслуги перед нотаріатом» (2010 рік).

ГЕМАЙ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
доцент, кандидат юридичних наук
доцент Гемай.jpg
Народилася 18 жовтня 1981 року у с. Шевченкiвка Магдалинiвського району Днiпропетровської області.
У 2003 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
10 вересня 2003 року - прийнята на посаду викладача – стажиста на кафедру кримінального права та кримінології Національного гірничого університету.
10 жовтня 2003 року - прикріплена здобувачем кафедри кримінального процесу Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ). 
2004 рік - на відмінно склала кандидатські іспити з філософії та іноземної мови та переведена на посаду асистента кафедри кримінального права та кримінології НГУ.
2006 рік – переведена на посаду старшого викладача кафедри кримінального права та кримінології НГУ.
У 2008 році Гемай С.О. виконала планове наукове дослідження у формі кандидатської дисертації на тему: «Норми кримінально-процесуального права» та в цьому ж році відбувся блискучий захист дисертаційної роботи на кафедрі кримінального процесу ХДУВС (м. Харків). Пропозиції, що містяться в кандидатській дисертації впроваджено у законодавчу практику, а саме використовуються Робочою групою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України та у процесі правотворчості.
На кафедрі кримінального права та кримінології Гемай С.О. викладає наступні дисципліни: "Судова бухгалтерія", "Основи юридичної клінічної практики", «Порівняльне правознавство», «Кримінально-процесуальне правозастосування», «Правоохоронне право (Суд. Адвокатура)». Постійно приймає участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, присвячених теорії кримінально-процесуального права. 
Вчений секретар кафедри, куратор Юридичної клініки. 
Доцент Гемай С.О. займається поглибленою мовною підготовкою з метою отримання свідоцтв міжнародного зразка про право вільного володіння іноземними мовами (англійська, турецька), а також для стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях.

СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
доцент, кандидат юридичних наук
стар виккл_Світличний.jpg
Народився 1 серпня 1972 року у м. Апостоловому.
1998 рік – закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
1998-1999 рр. – викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України.
199-2002 рр. – зарахований аспірантом кафедри кримінального права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.
З 2002 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та кримінології Державного ВНЗ «НГУ».
З 2004-2005 рр. - виконував обов’язки секретаря приймальної комісії НГУ від юридичного факультету. 
З 2005 – 2008 роки виконував обов’язки відповідального з питань цивільної оборони на кафедрі.
З 2008 -2011 рр. є відповідальним по кафедрі КПК з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
В 2011 році завершив роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
Доцент Світличний О.О. впровадив навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія», також у співавторстві з професором Пінаєвим А.О. розробив Інформаційно-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)». Брав участь у підготовці теоретичних та практичних контрольних комплексних робіт (ККР) до державних іспитів, включаючи роботу з їх перевірки.
Відповідальний за організацію засідань студентського наукового гуртка з кримінального права (Загальна частина), підготував положення про студентський науковий гурток кримінального права ДВНЗ «НГУ».
Доцент Світличний О.О. займається поглибленою мовною підготовкою з метою отримання свідоцтв міжнародного зразка про право вільного володіння іноземними мовами, а також для стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях.

ОЛІЙНИКОВ ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
доцент, кандидат медичних наук
доцент_Олійников.JPG
Народився 7 травня 1946 року у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 
1970 рік - закінчив медичний інститут в м. Дніпропетровську (нині – Дніпропетровська медична академія).
1970-1973 рр. – аспірант кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного інституту в м. Дніпропетровську.
1973-1985 рр. – асистент, 1985-1992 рр. доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного інституту в м. Дніпропетровську.
1992 - р. – комерційний агент фірми продажу медичного обладнання (м. Дніпропетровськ).
1992-1995 рр. – товаровед 342 бюро Виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод” (м. Дніпропетровськ).
1996-2003 рр. – завідуючий відділом, відділеннями заготівлі гомо тканин, трупних тканин, патологоанатомічним відділеннями міській клінічної лікарні № 4 (м. Дніпропетровськ).
2003 – 2007рр. – завідувач лабораторії кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).
2008 – 2010 рр. – доцент кафедри фізичної реабілітації Державного інституту фізичної культури і спорту м. Дніпропетровськ.
2010 – 2011 рр. – завідувач кафедри практичної психології Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Дніпропетровськ).
З 1996 р. по 2011 р. за сумісництвом викладав оперативну хірургію і топографічну анатомію, а також юридичну психологію, судову медицину та психіатрію, основи медичної допомоги у Дніпропетровському національному університету, Національному гірничому університету, Дніпропетровському університеті внутрішніх справ, Університету Україна, Дніпропетровській митній академії.
В січні 1976 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. В 1982 році одержав атестат доцента за кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії.
З 2003 року до теперішнього часу працює на посаді доцента на кафедрі кримінального права та кримінології юридичного факультету Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ). Розробив та впровадив у навчальний процес Матеріали методичного забезпечення дисциплін “Судова медицина та психіатрія”, “Судові експертизи”, “Правова статистика”.
Олійников Г.В. вдало поєднував практичний досвід роботи в практичній медицині з теоретичними знаннями під час лекційних, семінарських та практичних занять. Бере активну участь у наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах та інших науково-практичних заходах, громадському житті університету. Опублікував понад 140 наукових робіт.
Плідно працює на юридичному факультеті, член Вченої ради, голова профбюро.

© 2006-2019 Інформація про сайт