Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПІНАЕВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор 
професор Пінаєв А.О..JPG
Народився 15 жовтня 1937 року у м. Свердловську (нині - м. Єкатеринбург).
Освіта: Харківський юридичний інститут, спеціальність «Правознавство» (1960-1964), аспірантура (1966-1968) в Харківському юридичному інституті;
1969 – захист кандидатської дисертації;
1984 – захист докторської дисертації;
1986 – присвоєно вчене звання професора;
1966-1987 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого; 
1987-1997 рр. – ректор Інституту підвищення кваліфікації Генеральної прокуратури СРСР (з 01.02.1992 р. – Генеральної прокуратури України);
1997 – старший помічник Генерального прокурора України;
1997-2002 рр. – професор, завідувач кафедрою правових дисциплін юридичного інституту при Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди;
з 2002 року – професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Національного гірничого університету. Державний радник юстиції 3 класу.
Напрями наукової діяльності – вивчення проблем загальної частини криміналь-ного права України, проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власнос-ті. 
Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 30 монографій, підручників та на-вчальних посібників. 
В 2007 році - нагороджено Срібною медаллю Національного гірничого університе-ту за заслуги у науково-педагогічній, організаційно-адміністративній, громадській, соціа-льно-культурній та виховній роботі, а також за значний внесок у розвиток університету. 

ЛЕНЬ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
професор, кандидат юридичних наук
професор Лень В.В..jpg
Народився 4 жовтня 1961 року у м. Запоріжжі.
1980 – 1983рр. – строкова служба в Збройних силах СРСР.
1983 – 2007рр – служба в органах МВС СРСР та України. Полковник міліції у відставці.
1988р. – закінчив Дніпропетровську спеціальну середню школу МВС СРСР.
1993р. – закінчив Українську академію внутрішніх справ (м. Київ), спеціальність «Правознавство».
2003р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
2005р. – присвоєно вчене звання доцент по кафедрі кримінального права. 
2008р. – доктор філософії з права 
1983 – 1990рр. – міліціонер, молодший інспектор карного розшуку, оперуповноважений карного розшуку УВС Запорізького міськвиконкому.
1990 – 1996рр. – слідчий, заступник начальника слідчого відділу Орджонікідзевського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, старший слідчий слідчого управління УМВС України в Запорізькій області.
З липня 1996р. займається науково – педагогічною діяльністю.
1996 – 2000рр. – викладач кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2000 – 2003рр. – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2003 – 2004рр. – доцент кафедри кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України.
2004 – 2008рр. – начальник кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
2008 – 2011 (червень) рр. – заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з наукової роботи.
Професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Державного вищого навчального закладу "Нацiональний гiрничий унiверситет" з жовтня 2011 року.
Автор ( співавтор) понад 100 наукових, науково – практичних, навчальних та навчально – методичних праць, зокрема 3 –х монографій. 11наукових праць опубліковано у закордонних виданнях.
Підготував кандидата юридичних наук. Під його керівництвом працюють 2 аспіранти над дисертаційними дослідженнями.
Лень В.В. - заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС» та міжнародного наукового журналу «Влада. Людина. Закон.».
Член Асоціації кримінального права України, Кримінологічної асоціації України.
Член науково – методичної ради при прокуратурі Запорізької області.
Член спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із захисту кандидатських дисертацій.
Нагороджений орденом «За личное мужество» та одинадцятьма урядовими і відомчими (МВС, МО) медалями, шістьма відомчими (МВС, прокуратура) відзнаками. Має відзнаку МВС України «За поранення».

ТЕРТИШНИК ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ,
професор, доктор юридичних наук
проф_Тертишник.JPG
Народився 4 липня 1953 року у с. Грунь, Лебединського району Сумської області.
1975-1979 рік – закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР (м. Волгоград), спеціальність «Правознавство».
1983-1986 рік – навчання в ад`юнктурі ВНДІ МВС СРСРС (м. Москва).
1987 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доцента за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність.
2009 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність.
Нагороджений знаком «За наукові досягнення» МОН України (2006).
Працює на кафедрі кримінального права та кримінології з вересня 2004 року за сумісництвом. 
Активно займається науковою роботою. В. М. Тертишник автор понад 130 наукових праць загальним обсягом понад 500 д. а. (серед яких 4 монографії, 26 навчальних посібників, 4 підручники одноособового авторства). Став жаданим автором журналів “Право України”, “Підприємництво, господарство і право”, “Юридична Україна”, “Вісник прокуратури”, “Бюлетень Міністерства юстиції”, “Український юрист” та ряду зарубіжних видань. Вніс комплекс пропозицій щодо удосконалення Проекту КПК України, сам розробив новітню Концепцію Кримінально-процесуального кодексу України та навчальної дисципліни “Кримінально-процесуальне право”.
Сучасні напрямки наукової діяльності — концептуальні проблеми кримінального процесу, конституційного права, захисту прав і свобод людини, удосконалення діяльності судової влади та здійснення судочинства. Серед праць В. М. Тертишника є унікальні фундаментальні роботи, які здобули популярність серед студентів та курсантів юридичних навчальних закладів, видані значним тиражем і використовуються в навчальному процесі практично більшості юридичних вузів України. Це «Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України», «Кримінально-процесуальне право України» (Підручник з грифом МОН, Київ: А. С. К., 2007, 986 с.), «Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: Посібник з грифом МОН (Київ: Правова єдність, січень 2009, 344 с.)., «Істина та верховенство права в сфері правосуддя» (Монографія, 2009), «Реалізація органом дізнання оперативно-розшукової інформації» (Монографія, 2009).
Значну увагу В. М. Тертишник приділяє виховній роботі. Неодноразово виступав сценаристом і режисером команди КВК, надає творчу допомогу роботі студії “Молода муза Січеславщини”, сам підготував і видав збірку віршів “Хай буде заздрість білою”, яка вже стала популярною серед шанувальників поезії, періодично друкує свої поетичні та літературні твори в журналі “Крила”, “Я, студент”. В 2003 році Володимир Митрофанович став лауреатом музичного конкурсу Придніпров’я як поет-пісняр.

ХРЯПІНСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
професор, доктор юридичних наук
проф_Хряпинский.jpg
Народився 10 квітня 1956 року у м. Запоріжжї.
Освіта вища юридична – у 1980 р. з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського, спеціальність «Правознавство».
2002 рік - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
2010 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
Працює на кафедрі кримінального права та кримінології з 2009 року за сумісництвом.
Професор Хряпінський П.В. - відомий правник в широкому колі науковців та практиків. Є фундатором науково-дослідницького напрямку у доктрині кримінального права, що пов’язаний із заохоченням у кримінальному праві та законодавстві. Професор Хряпінський П.В. вдало поєднує науково-дослідницьку діяльність з адвокатською практикою. 
Автор більш ніж 150 наукових та науково–методичних публікацій, серед яких: 7 монографій, 3 підручника, 5 науково-практичних посібника із грифом МОНУ. Підготував: 4 кандидати юридичних наук, зараз керує 5 аспірантами та 5 здобувачами. 
Член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 17.127.07 та Д 17.127.09 у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Член двох редакційних рад наукових журналів, що віднесені ВАК України до фахових у галузі право: «Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія Право» та «Право та державне управління: збірник наукових праць».
© 2006-2019 Інформація про сайт