Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
КАСАПОГЛУ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
доцент, кандидат юридичних наук
доцент Гемай.jpg
 Google Академія

Народилася 18 жовтня 1981 року у с. Шевченкiвка Магдалинiвського району Днiпропетровської області.
У 2003 році закінчила Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
10 вересня 2003 року - прийнята на посаду викладача – стажиста на кафедру кримінального права та кримінології Національного гірничого університету.
10 жовтня 2003 року - прикріплена здобувачем кафедри кримінального процесу Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ). 
2004 рік - на відмінно склала кандидатські іспити з філософії та іноземної мови та переведена на посаду асистента кафедри кримінального права та кримінології НГУ.
2006 рік – переведена на посаду старшого викладача кафедри кримінального права та кримінології НГУ.
У 2008 році Касапоглу С.О. виконала планове наукове дослідження у формі кандидатської дисертації на тему: «Норми кримінально-процесуального права» та в цьому ж році відбувся блискучий захист дисертаційної роботи на кафедрі кримінального процесу ХДУВС (м. Харків). Пропозиції, що містяться в кандидатській дисертації впроваджено у законодавчу практику, а саме використовуються Робочою групою Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України та у процесі правотворчості.
На кафедрі кримінального права та кримінології Касапоглу С.О. викладає наступні дисципліни: "Судова бухгалтерія", "Основи юридичної клінічної практики", «Порівняльне правознавство», «Кримінально-процесуальне правозастосування», «Правоохоронне право (Суд. Адвокатура)». Постійно приймає участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, присвячених теорії кримінально-процесуального права. 
Вчений секретар кафедри, куратор Юридичної клініки. 
Доцент Касапоглу С.О. займається поглибленою мовною підготовкою з метою отримання свідоцтв міжнародного зразка про право вільного володіння іноземними мовами (англійська, турецька), а також для стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях.


© 2006-2019 Інформація про сайт