Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ОЛІЙНИКОВ ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ 
доцент, кандидат медичних наук
доцент_Олійников.JPG

 Google Академія

Народився 7 травня 1946 року у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 
1970 рік - закінчив медичний інститут в м. Дніпропетровську (нині – Дніпропетровська медична академія).
1970-1973 рр. – аспірант кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного інституту в м. Дніпропетровську.
1973-1985 рр. – асистент, 1985-1992 рр. доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії медичного інституту в м. Дніпропетровську.
1992 - р. – комерційний агент фірми продажу медичного обладнання (м. Дніпропетровськ).
1992-1995 рр. – товаровед 342 бюро Виробничого об’єднання “Південний машинобудівний завод” (м. Дніпропетровськ).
1996-2003 рр. – завідуючий відділом, відділеннями заготівлі гомо тканин, трупних тканин, патологоанатомічним відділеннями міській клінічної лікарні № 4 (м. Дніпропетровськ).
2003 – 2007рр. – завідувач лабораторії кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ).
2008 – 2010 рр. – доцент кафедри фізичної реабілітації Державного інституту фізичної культури і спорту м. Дніпропетровськ.
2010 – 2011 рр. – завідувач кафедри практичної психології Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Дніпропетровськ).
З 1996 р. по 2011 р. за сумісництвом викладав оперативну хірургію і топографічну анатомію, а також юридичну психологію, судову медицину та психіатрію, основи медичної допомоги у Дніпропетровському національному університету, Національному гірничому університету, Дніпропетровському університеті внутрішніх справ, Університету Україна, Дніпропетровській митній академії.
В січні 1976 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. В 1982 році одержав атестат доцента за кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії.
З 2003 року до теперішнього часу працює на посаді доцента на кафедрі кримінального права та кримінології юридичного факультету Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ). Розробив та впровадив у навчальний процес Матеріали методичного забезпечення дисциплін “Судова медицина та психіатрія”, “Судові експертизи”, “Правова статистика”.
Олійников Г.В. вдало поєднував практичний досвід роботи в практичній медицині з теоретичними знаннями під час лекційних, семінарських та практичних занять. Бере активну участь у наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах та інших науково-практичних заходах, громадському житті університету. Опублікував понад 140 наукових робіт.
Плідно працює на юридичному факультеті, член Вченої ради, голова профбюро.
© 2006-2019 Інформація про сайт