Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ТЕРТИШНИК ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ,
професор, доктор юридичних наук
проф_Тертишник.JPG
Народився 4 липня 1953 року у с. Грунь, Лебединського району Сумської області.
1975-1979 рік – закінчив Волгоградську вищу слідчу школу МВС СРСР (м. Волгоград), спеціальність «Правознавство».
1983-1986 рік – навчання в ад`юнктурі ВНДІ МВС СРСРС (м. Москва).
1987 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доцента за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність.
2009 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;оперативно-розшукова діяльність.
Нагороджений знаком «За наукові досягнення» МОН України (2006).
Працює на кафедрі кримінального права та кримінології з вересня 2004 року за сумісництвом. 
Активно займається науковою роботою. В. М. Тертишник автор понад 130 наукових праць загальним обсягом понад 500 д. а. (серед яких 4 монографії, 26 навчальних посібників, 4 підручники одноособового авторства). Став жаданим автором журналів “Право України”, “Підприємництво, господарство і право”, “Юридична Україна”, “Вісник прокуратури”, “Бюлетень Міністерства юстиції”, “Український юрист” та ряду зарубіжних видань. Вніс комплекс пропозицій щодо удосконалення Проекту КПК України, сам розробив новітню Концепцію Кримінально-процесуального кодексу України та навчальної дисципліни “Кримінально-процесуальне право”.
Сучасні напрямки наукової діяльності — концептуальні проблеми кримінального процесу, конституційного права, захисту прав і свобод людини, удосконалення діяльності судової влади та здійснення судочинства. Серед праць В. М. Тертишника є унікальні фундаментальні роботи, які здобули популярність серед студентів та курсантів юридичних навчальних закладів, видані значним тиражем і використовуються в навчальному процесі практично більшості юридичних вузів України. Це «Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України», «Кримінально-процесуальне право України» (Підручник з грифом МОН, Київ: А. С. К., 2007, 986 с.), «Зразки юридичних документів: Настільна книга слідчого: Посібник з грифом МОН (Київ: Правова єдність, січень 2009, 344 с.)., «Істина та верховенство права в сфері правосуддя» (Монографія, 2009), «Реалізація органом дізнання оперативно-розшукової інформації» (Монографія, 2009).
Значну увагу В. М. Тертишник приділяє виховній роботі. Неодноразово виступав сценаристом і режисером команди КВК, надає творчу допомогу роботі студії “Молода муза Січеславщини”, сам підготував і видав збірку віршів “Хай буде заздрість білою”, яка вже стала популярною серед шанувальників поезії, періодично друкує свої поетичні та літературні твори в журналі “Крила”, “Я, студент”. В 2003 році Володимир Митрофанович став лауреатом музичного конкурсу Придніпров’я як поет-пісняр.

© 2006-2019 Інформація про сайт