Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Школа Сергій Миколайович 
 завідувач кафедри публічного права  

Школа.jpg  Google Академія Школа Сергій Миколайович – завідувач кафедри кримінального права та кримінології, кандидат юридичних наук, доцент. У 1999 році закінчив з відзнакою Донецький інститут внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «правознавство». В 2002 році закінчив ад’юнктуру Національної академії внутрішніх справ України. 
    Після успішного захисту в 2004 році кандидатської дисертації на тему «Кримінально-правові проблеми застосування амністії та здійснення помилування в Україні» присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. В липні 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації складає понад 15 років.
© 2006-2020 Інформація про сайт