Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
декан_end.jpgДекан факультету -
кандидат технічних наук,
кандидат юридичних наук, професор
Грищак Сергій Вікторович 

тел.: +380 562 46 63 62
факс: +380 562 46 63 62

Адреса деканату –
пр. К. Маркса, 19, корп.10, кімн.308, 309
logo.png
Кафедри факультету:

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права. Завідувач доктор юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України Анрейцев Володимир Іванович; пр. К. Маркса, 19 корп. 10, кімн. 312, тел.: 373-07-88, 46-99-91
Підготовка фахівців ведеться за галузями та спеціальностями:

Галузь знань 08 Право
  • Спеціальність 081 Право
  • Спеціалізації: Господарське право. Екологічне право
Галузь знань 01 Освіта
  • Спеціальність 011 Науки про освіту
  • Спеціалізація: Педагогіка вищої школи
Юридичний факультет Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» починаючи з 1997 р., на підставі ліцензії МОН України, готує фахівців, які спеціалізуються у таких важливих для держави правових напрямах, як гірниче, геологічне, екологічне, земельне, гемологічне, ядерне, транспортне, енергетичне право тощо.
ДВНЗ «НГУ» є єдиним в Україні навчальним закладом де готуються фахівці-юристи для підприємств ПЕК, зокрема - вугільної, уранової, торф'яної, вуглепереробної та шахтобудівної галузей. Працевлаштування для цих фахівців пропонують понад 200 підприємств.
В останнє 10-річчя правове спрямування наукових досліджень посилилося плідною співпрацею з провідними юридичними факультетами, академічними, громадськими, державними установами серед яких Генеральна прокуратура УкраїниВища Рада юстиції УкраїниМіністерство юстиції України, Гельсінський фонд справ людини тощо. Зокрема, щорічно в ДВНЗ «НГУ» проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Еколого-правові та соціально-правові проблеми розвитку гірничодобувної галузі", та міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми екологічного права», в яких приймають участь визнані фахівці права з Білорусі, Російської Федерації та України, де розглядаються новітні доктрини екологічного права, актуальні проблеми екологічної відповідальності, правових аспектів екологічної безпеки.
Весною 2009 року юридичний факультет ДВНЗ «НГУ» прийнято членом Євразійської Асоціації правничих шкіл та правників.
Фахівці факультету готували матеріали для Конституційного Суду України в процесі підготовки до розгляду справи щодо користування ділянками континентального шельфу Чорного моря для видобування нафтогазової сировини.
Колектив факультету в своїй навчально-методичній та науковій діяльності постійно працює в напряму дослідження та вирішення питань забезпечення реалізації державної політики щодо правового регулювання в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах.
© 2006-2019 Інформація про сайт