Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ХРЯПІНСЬКИЙ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 
професор, доктор юридичних наук
проф_Хряпинский.jpg

 Google Академія

Народився 10 квітня 1956 року у м. Запоріжжї.
Освіта вища юридична – у 1980 р. з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського, спеціальність «Правознавство».
2002 рік - захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
2010 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
Працює на кафедрі кримінального права та кримінології з 2009 року за сумісництвом.
Професор Хряпінський П.В. - відомий правник в широкому колі науковців та практиків. Є фундатором науково-дослідницького напрямку у доктрині кримінального права, що пов’язаний із заохоченням у кримінальному праві та законодавстві. Професор Хряпінський П.В. вдало поєднує науково-дослідницьку діяльність з адвокатською практикою. 
Автор більш ніж 150 наукових та науково–методичних публікацій, серед яких: 7 монографій, 3 підручника, 5 науково-практичних посібника із грифом МОНУ. Підготував: 4 кандидати юридичних наук, зараз керує 5 аспірантами та 5 здобувачами. 
Член двох Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій Д 17.127.07 та Д 17.127.09 у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Член двох редакційних рад наукових журналів, що віднесені ВАК України до фахових у галузі право: «Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія Право» та «Право та державне управління: збірник наукових праць».
© 2006-2020 Інформація про сайт