Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
СВІТЛИЧНИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
доцент, кандидат юридичних наук
стар виккл_Світличний.jpg
 Google Академія

Народився 1 серпня 1972 року у м. Апостоловому.
1998 рік – закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».
1998-1999 рр. – викладач кафедри державного права та митної політики Академії митної служби України.
1999-2002 рр. – зарахований аспірантом кафедри кримінального права НЮАУ ім. Ярослава Мудрого.
З 2002 року по теперішній час працює на посаді старшого викладача кафедри кримінального права та кримінології Державного ВНЗ «НГУ».
З 2004-2005 рр. - виконував обов’язки секретаря приймальної комісії НГУ від юридичного факультету. 
З 2005 – 2008 роки виконував обов’язки відповідального з питань цивільної оборони на кафедрі.
З 2008 -2011 рр. є відповідальним по кафедрі КПК з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
В 2011 році завершив роботу над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право.
Доцент Світличний О.О. впровадив навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кримінологія», також у співавторстві з професором Пінаєвим А.О. розробив Інформаційно-методичні матеріали з дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина)». Брав участь у підготовці теоретичних та практичних контрольних комплексних робіт (ККР) до державних іспитів, включаючи роботу з їх перевірки.
Відповідальний за організацію засідань студентського наукового гуртка з кримінального права (Загальна частина), підготував положення про студентський науковий гурток кримінального права ДВНЗ «НГУ».
Доцент Світличний О.О. займається поглибленою мовною підготовкою з метою отримання свідоцтв міжнародного зразка про право вільного володіння іноземними мовами, а також для стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях.

© 2006-2019 Інформація про сайт