Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
1.jpgПинаев А.О. Уголовное право Украины. Общая часть. – Харьков: «Харьков юридический», 2005. – 664 с
2.jpgГемай С.О. Норми криминально-процесуального права: Монография. – Д.: Національний гірничий университет, 2007. – 106 с.
3.jpgТертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України.— К.: А. С. К., 2007.— 1056 с.
4.jpgХряпінський П.В. Кримінальне право України: Загальна частина: навчальний посібник / авт..-упоряд. П.В, Хряпінський. – Суми: Університетська книга, 2009. – 687 с.
5.jpg Тертишник В.М. Зразки юридичних документів: настільна книга слідчого: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Тертишник; М-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2009. - 344 с.
6.jpgХряпінський П.В. Теорія кваліфікації злочинів: навчальний посібник / авт..-упоряд. П.В. Хряпінський. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – 302 с.
7.jpgХряпінський П.В. Гуманізація кримінального законодавства: посібник / авт..-упоряд. П.В. Хряпінський. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009. – 336 с.
8.jpgХряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 192 с.
9.jpgХряпінський П.В. Спеціальне звільнення від відповідальності у кримінальному праві та законодавсті України: Навчальний посібник / П.В, Хряпінський. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2010. – 270 с.
10.jpgХряпінський П.В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка досягла статевої зрілості: Монографія / С.В, Чмут, П.В. Хряпінський. Запоріжжя: КСК-Альянс, 2011. -184 с.
11.jpgКулаков В.В., Лень В.В., Мірошниченко С.С., Руфанова В.М., Титаренко О.О. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: наук. – практ. Посіб. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2011. – 289 с.
12.jpgЗаслужені юристи України на Запоріжжі: інформаційно-довідкове видання / укл.: В.В. Лень, О.І. Немченко; за заг. Ред.. докт. Юрид. Наук., доц.. С.М. Алфьорова. – Запоріжжя: Кераміст, 2011. – 76 с.
© 2006-2023 Інформація про сайт