Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Робота кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету передбачає співпрацю з навчальними закладами, правоохоронними установами та науковими організаціями інших країн та проводиться за такими напрямами:

• стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн;
• перебування викладачів кафедри у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;
• проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;
• видання збірників наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів.

З метою координації міжнародних контактів, здійснення обміном досвіду та інформацією кафедра кримінального права та кримінології встановлює прямі зв’язки з іноземними освітніми і науковими інституціями, професорами і лекторами цих навчальних закладів у сфері освітньої, наукової та навчально-методичної діяльності (запрошення та участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах, в тому числі і особисті запрошення). 

IMGP1153-1.jpg

Изображение 024.jpg
Кафедра підтримує контакти з фондами та представництвами іноземних організацій, а саме з Хельсинським Фондом з Прав Людини, який є незалежним інститутом, що займається моніторингом, просвітницькою роботою щодо дотримання основних прав і свобод людини і проводить свою діяльність також і на території України. 
Завідувач кафедри Шаніна Є.Г., доцент, заслужений юрист України та професор, к.ю.н. Грузд А.В. спільно з провідними вченими-юристами та адвокатами Дніпропетровської області брали участь у міжнародному науковому семінарі, проведеним Хельсінським фондом з прав людини (Польща, м. Варшава). Під час візиту одержані матеріали, які використовуються при викладанні таких дисциплін, як «Основи юридичної клінічної практики», «Організація роботи судових та правоохоронних органів», а також для здійснення студентами правової допомоги громадянам України при порушенні їх основних прав і свобод. 
Професором Хряпінським П.В. налагоджені плідні стосунки та скоординована науково-дослідна діяльність з кафедрою кримінального права та процесу Національного дослідного університету «Белгородский государственный университет» з метою обміну досвідом, авторефератами, науковою літературою, а також підготовки та захисту дисертацій, спільного видання наукової та навчальної літератури. 

Здійснення наукового стажування викладачів в закордонних Вищих навчальних закладах та правоохоронних організаціях:
Доцент, к.ю.н. Гемай С.О. згідно запрошення державного адвокату Айшегюль Мунган Кая, доцента юридичного факультету Державного університету Турції (м. Мугла) з дозволу ректора Державного ВНЗ «НГУ» Півняка Г.Г. пройшла стажування відповідно до індивідуального плану.
DSC_1851.JPG

лень.jpg
Основна мета перебування викладачів в науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях - обмін досвідом підготовки фахівців для правоохоронних органів, стажування та участь у науково-практичних конференціях. У ході закордонних відряджень науково-педагогічні працівники кафедри знайомляться з організаційною структурою, завданнями та порядком роботи підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, навчальним процесом та науково-дослідницькою діяльністю закордонних навчальних закладів.
1) Листопад 2008 р. – ознайомлення з науково-дослідною діяльністю та навчально-виховним процесом підготовки поліцейських, Школа поліції (м. Кампіна, Румунія), (професор Лень В.В.).
2) Грудень 2008 р. – ознайомлення з науково-дослідною діяльністю та навчально-виховним процесом підготовки поліцейських, Академія МВС (м. Бухарест, Румунія), (професор Лень В.В.).
3) Вересень 2011 р. – ознайомлення з навчально-виховним процесом підготовки студентів – юристів у Хайдельбергському університеті (м. Хайдельберг, Німеччина), (професор Лень В.В.).
У грудні 2011 - січні 2012 р. професор Лень В.В. брав участь у щотижневій школі «Основи безпеки у космічній галузі» (міста Х`юстон та Френдсвуд, штат Техас, Сполучені Штати Америки): 
1) 26 грудня 2011 р. – ознайомлення з навчальним процесом підготовки юристів у юридичному коледжі Х`юстонського університету та ознайомлення з бібліотечним фондом коледжу (м. Х`юстон, штат Техас, США).
2) З 27 грудня 2011 р. по 17 січня 2012 р. – Щотижнева школа «Основи безпеки у космічній галузі»:
• відвідування лекцій з основ космічної безпеки у якості спеціального запрошеного Дирекцією Департаменту предполітної підготовки астронавтів і космонавтів. Під час роботи школи розглядалися питання юридичного, економічного, медичного, медикаментозного супроводження астронавтів і космонавтів за періодами (предполітний, під час польоту та після польоту);
• практичне ознайомлення з Центром предполітної підготовки астронавтів і космонавтів Національної космічної агенції США (NASA) (м. Френсвуд, штат Техас, США). 
сертификат.jpgIMG_0498.JPG
IMG_0534.JPGIMG_0555.JPG
Під час закордонних відряджень викладачі опановують і успішно використовують новітні методики навчання, наукові розробки, інформаційні технології як засіб інноваційного підходу до процесу навчання і підготовки спеціалістів. 

Викладачі кафедри доцент Гемай С.О. та старший викладач Світличний О.О. займаються поглибленою мовною підготовкою з метою отримання свідоцтв міжнародного зразка про право вільного володіння іноземними мовами (англійська, турецька), а також для стажування у закордонних університетах та підприємствах, участі в міжнародних симпозіумах та конференціях, проведенні семінарів та практичних занять, організації спільних міжнародних наукових семінарів.

Перспектива розвитку міжнародної діяльності кафедри:

• участь у міжнародних освітніх та наукових проектах;
• проходження навчальних практик студентами за кордоном;
• подальше стажування викладачів у вищих навчальних закладах та культурно-освітніх організаціях інших країн; участь в розробці навчальних програм, підручників для навчальних закладів;
• перебування викладачів кафедри у науково-творчих і ділових зарубіжних відрядженнях, обмін навчально-методичною літературою;
• залучення до навчального процесу викладачів закордонних ВНЗ та лекторів міжнародних фондів; 
• проведення спільних науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів;
• видання збірників наукових праць, матеріалів науково-теоретичних конференцій, інформаційних бюлетенів;
• підписання нових угод про співробітництво з провідними начально-науковими закладами Європи та світу.
© 2006-2023 Інформація про сайт