Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Невід’ємна складова наукової діяльності кафедри – залучення студентів до наукової творчості з правової проблематики, а також формування цілісних орієнтирів та пріоритетів сучасного світогляду майбутніх фахівців.
Участь у студентських конференціях, круглих столах та семинарах складає вагомий додаток до аудиторного навчання майбутніх фахівців в галузі права.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти 4 курсу виступили з тезами доповідей на V практичній конференції, присвяченій Всеукраїнському тижню права та 15-річчю від дня заснування кафедри Правознавства, «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики», яка відбулася 25 листопада 2011 року, а саме:
1) Дяченко В.О., студентка групи ЮП-08-1, тези доповіді на тему: «Проблеми кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх», науковий керівник старший викладач Світличний О.О.;
2) Рудницька М.О., студентка групи ЮП-08-1, тези доповіді на тему: «Кримінально-правові та кримінологічні аспекти боротьби з корупцією в Україні», науковий керівник старший викладач Світличний О.О.;
3) Завада Д.С., студентка групи ЮП-08-1, тези доповіді на тему: «Кримінально-правова характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним розголошенням лікарської таємниці», науковий керівник доцент Бацько І.М.;
4) Тітова Т.Ю., студентка групи ЮП-08-1, тези доповіді на тему: «Ідентифікація людини за ознаками зовнішності», науковий керівник доцент Бацько І.М./span>

З січня 2011 року викладачі кафедри разом зі студентами 4 курсу Дяченко В.О. та Рудницькою М.О. під керівництвом старшого викладача Світличного О.О. брали участь у виконанні першого етапу «Боротьба з корупційними діяннями кримінально-правовими засобами» науково-дослідної держбюджетної роботи кафедри за темою: «Теоретичні і прикладні проблеми захисту юридичних відносин кримінально-правовими, криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами в кримінальних справах».
З січня 2012 року під керівництвом завідувача кафедри, доцента Шаніної Є.Г. та доцента Бацько І.М. студенти 4 курсу, групи ЮП-08-1 Калюжна В.Ю. та Бикова К.К. беруть участь у виконанні другого етапу «Захист правовідносин у кримінальних справах криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами» науково-дослідної держбюджетної роботи кафедри за темою: «Теоретичні і прикладні проблеми захисту юридичних відносин кримінально-правовими, криміналістичними та кримінально-процесуальними засобами в кримінальних справах».

Завідувач кафедри Є.Г. Шаніна та науково-викладацький склад приділяють належну увагу зміцненню зв’язку навчально-виховного процесу з практичною діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів. Основна співпраця з практичними працівниками проводяться в рамках організації та проведення практик студентів, проведення лекційних та семінарських занять, а також під час роботи різного рівня конференцій. З метою формування у студентів поняття про роль і місце юриста в правовій державі кафедрою постійно проводяться зустрічі з провідними юристами Дніпропетровської області.
Доцентом Гемай С.О. проведяться зі студентами додаткові практичні занять з дисципліни «Кримінально-процесуальне правозастосування (Складання процесуальних документів у кримінальних справах)» в районних прокуратурах міста Дніпропетровська.
На кафедрі діє студентський науковий гурток з кримінального права та процесу під керівництвом докторів юридичних наук, професорів Пінаєва А.О. та Хряпінського П.В., кандидата юридичних наук, професора Леня В.В., кандидатів юридичних наук, доцентів Бацько І.М. та Гемай С.О. та старшого викладача Світличного О.О. Метою наукового гуртка є поглиблене вивчення окремих питань та проблем кримінального права та процесу. Члени наукового гуртка беруть активну участь в його роботі, обговорюються теми, які, як правило, не розглядаються в рамках навчальної програми, але мають творчу та практичну вагомість. На засідання запрошуються юристи-практики.
DSCN9606.JPGDSCN6134.JPG
Робота гуртка проходить у формі лекцій, тренінгів, мініконференцій, ролевих ігор. Результатом такої роботи є тези доповідей, що студенти готують для участі в конференціях різного рівня, статті, які публікуються в виданнях, та наукові роботи для участі в конкурсах на кращу наукову роботу.  
20 грудня 2011 року на кафедрі кримінального права та кримінології відбулася щорічна наукова студентська конференція на тему: «Теорія і практика захисту правовідносин кримінально-правовими та криміналістичними засобами».  DSCN1673.JPG

Переможці конференції отримали цінні подарунки та дипломи за наступними номінаціями:

1. «За актуальність постановленої проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями» (Уласюк Катерина Олегівна, гр. ЮП-07-1, тема доповіді: «Правові засади протидії насильству над дітьми». Науковий керівник – доцент кафедри КПК, к.ю.н. Бацько І.М.).

2. «За високий рівень та глибину наукового дослідження» (Штельмах Анастасія Анатоліївна, гр. ПРю-09-2, тема доповіді: «Проблема смертної кари в Україні». Науковий керівник – ст. викладач Світличний О.О.

3. «За грамотність та послідовність викладу наукового матеріалу» (Пітюренко Анна Валеріївна, гр. ПРю-09-1, тема доповіді: «Кримінально-правова кваліфікація еутаназії». Науковий керівник – ст. викладач Світличний О.О.).
DSCN1665.JPG
DSCN1666.JPG
DSCN1663.JPG
DSCN1667.JPG
На юридичному факультеті функціонує Юридична клініка, під час роботи якої студенти набувають досвід практичної роботи з надання юридичних консультацій громадянам, зі складання юридичної документації, участі у розгляді реальних правових ситуацій. Куратором Юридичної клініки від кафедри кримінального права та кримінології є доцент, кандидат юридичних наук Гемай С.О., яка підкреслює, що сьогодні робота Юридичної клініки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» та викладання дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» є важливою та актуальною в професійній підготовці студентів.
юридическая клиника.JPGIMGP0101.JPG
Під керівництвом завідувача кафедри, доцента Шаніної Є.Г. та доцента Гемай С.О. кафедра плідно співпрацює з Дніпропетровською обласною громадською організацією «Промінь», та в рамках спільного проекту «Покращення доступу до правосуддя осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі Дніпропетровської області» залучаються студенти юридичного факультету до надання юридичної допомоги засудженим, які перебувають у місцях позбавлення волі, шляхом дистанційного консультування.
7.JPG15.jpg
Виховна робота серед студентів ведеться шляхом залучення їх до видання поетичного журналу «Крила», де є членом редакційної комісії професор кафедри кримінального права та кримінології Тертишник В.М., та виступів в ЗМІ з метою популяризації юридичних знань. 
© 2006-2023 Інформація про сайт