Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра кримінального права та кримінології 
Кафедра кримінального права та кримінології була створена згідно з наказом ректора Національного гірничого університету № 117 від 27 серпня 2001 року в складі юридичного факультету НГУ з метою забезпечення якісної підготовки юристів з напряму «Право». 
Кафедра кримінального права та кримінології має історію, яка пов’язана з розвитком Національного гірничого університету та його юридичного факультету.

1_Історія кафедри_колектив.JPG Кафедра – це перш за все колектив, люди, які своїми зусиллями створив наукову школу кримінального права, зберігаючи складені традиції викладання та виховують гідне покоління студентів-юристів 
2_Історія кафедри_Водолаз.jpg З 2001 року першим керівником кафедри кримінального права та кримінології став кандидат юридичних наук, доцент Іван Андрійович Водолаз. Він стояв у витоків юридичного факультету та заклав міцний фундамент для розвитку кафедри 


На кафедрі в різний час працювали блискучі вчені та юристи-практики, відомі в України та за її межами, які внесли вагомий вклад в розвиток кримінально-правової науки (О.М. Джужа - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник міліції; А.В. Іщенко - доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України та інші).

3_Історія кафедри_Грузд.JPG 2002 по 2007 рік на кафедрі працював відомий адвокат України, кандидат юридичних наук, доцент Анатолій Володимирович Грузд, в минулому старший слідчий прокуратури Дніпропетровської області (1964 рік) та обласний суддя (1970-1982 р.р.). Він був взірцем таланту, інтелекту, інтелігентності та високого рівня професійної майстерності для студентів-юристів у захисті прав та свобод громадян.

Будучи президентом Дніпропетровської обласної асоціації адвокатів, Головою кваліфікаційно-дисциплінарної адвокатури у м. Дніпропетровську, працюючи адвокатом, вирізняючись високою моральністю та порядністю, він неодноразово запрошував до себе на практику студентів, бажаючих в майбутньому стати адвокатами, які мають хист та здібність до захисту прав громадян. В січні 2007 року Анатолій Володимирович на 71 році пішов з життя.

4_Історія кафедри _Щур.jpg З 2007 по 2010 рік на кафедрі кримінального права та кримінології працював професор, заслужений юрист України Василь Федорович Щур, державний радник юстиції 2 класу, провідний фахівець у галузі права, який пройшов шлях від помічника прокурора до посад прокурора Запорізької та Дніпропетровської областей.

В.Ф. Щур розробив та впровадив в навчальний процес кафедри кримінального права та кримінології лекційний курс з дисципліни "Прокуратура України". Його вклад в підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Правознавство» є безцінним.


5_Історія кафедри_лекция Щура.jpg Щур В.Ф. неодноразово відзначався державними нагородами. В 2007 році за заслуги у науково-педагогічній діяльності професор В.Ф. Щур був нагороджений Срібною медаллю Національного гірничого університету. В березні 2010 року Василь Федорович на 74 році пішов з життя.

Вченою радою ДВНЗ «НГУ» встановлена стипендія імені заслуженого юриста України, професора В.Ф. Щура.
З 2003 року по сьогодні кафедру очолює заслужений юрист України, доцент Євгенія Григорівна Шаніна – відомий юрист, з великим досвідом керівної діяльності, практик, досвідчений організатор. Її знання та практичний досвід знайшли своє застосування в законотворчій роботі по підготовці проектів законів, у науковій та громадській діяльності. За період професіональної діяльності Шаніна Є.Г. неодноразово відзначалася нагородами та вищими почесними відзнаками від Президента України, міністерств, відомств до органів місцевого самоврядування.
З 2003 року структурним підрозділом кафедри кримінального права та кримінології став комп’ютерно-криміналістичний комплекс, до складу якого увійшли комп’ютерно–криміналістична лабораторія, криміналістичний полігон, криміналістичний музей. 
В 2007 році на базі кафедри був створений навчальний зал судових засідань, оформлений на високому естетичному та професійному рівні, де студенти мають змогу проводити лекційні та семінарські заняття, тренінги, ділові ігри, студентські конференції та круглі столи. 
В 2005-2007 роках викладачі кафедри працювали над науково-дослідною держбюджетною роботою на тему «Актуальні питання проблем захисту прав громадян в нормах кримінального та кримінально-процесуального права України». У 2008 році викладачі кафедри брали участь у виконанні науково-дослідної держбюджетної роботи кафедри за темою: «Проблеми реалізації правових приписів кримінального та кримінально-процесуального законодавства України», етап перший: «Проблеми реалізації кримінальної відповідальності суб’єкта злочину». У 2009 році була продовжена над другим етапом «Проблеми реалізації норм доказового права в кримінальному процесі». У 2010 році велась робота над завершенням останнього третього етапу «Проблеми реалізації права на захист в кримінальному процесі». 
Наукові роботи викладачів кафедри, включаючи монографічні дослідження, надруковані в відомих виданнях. Викладачі виступали на методичних та наукових семінарах кафедри, на семінарах в правоохоронних органах, брали участь в розробці пропозицій з практики застосування Кримінального кодексу України. На базі Національного гірничого університету кафедра, спільно з відділом виконавчої служби обласного управління юстиції, проводила щорічні науково-практичні семінари з проблем правового регулювання діяльності органів юстиції.


6_Історія кафедри_Варшава_2005.jpg

7_Історія кафедри_Варшава_2005.jpg

Кафедра брала участь в міжнародних та міжнародних регіональних науково-практичних конференціях. У вересні 2005 року завідувач кафедри Є.Г. Шаніна та доцент А.В. Грузд брали участь в роботі Хельсінського фонду з прав людини в Польщі (м. Варшава) з проблемних питань конституційних та громадянських прав людини та з обміну досвідом в судовій системі та адвокатурі Польщі і України: Вищий адміністративний суд, Верховний суд, районний суд в м. Варшава, Конституційний трибунал, Спілка адвокатів м. Варшава.
Кафедра за період свого існування налагодила зв’язки з провідними вищими та науковими закладами України, підтримує досить плідні стосунки із Українською правничою фундацією та українськими правничими студіями й Асоціацією правників України. 

© 2006-2023 Інформація про сайт