Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ЛЕНЬ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного права

стар виккл_Світличний.jpg
 Google Академія

Len Valentyn, Professor of Public Law Department’s, Educational and Scientific Institute of Humanities and Social Sciences in the Dnipro Polytechnic National Technical University, Candidate of Law, Docent.


e-mail: len.v.v.kpk@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1382-3335

Researcher ID: F-2493-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SO1v9X4AAAAJ&hl=uk

 ОСВІТА

Дніпропетровська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР, спеціальність «юридична» (1988р.). Українська академія внутрішніх справ, спеціальність «правознавство» (1993р.). 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ (2003р.), спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінально-правові проблеми визначення осудності злочинця».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Осудність (неосудність) та примусові заходи медичного характеру. Вплив психічних захворювань та відхилень на криміногенність особи. Вдосконалення національного кримінального законодавства  у сфері відповідальності за окремі правопорушення. Нагородне право і законодавство: історія, тенденції  та  вдосконалення.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 24 роки..

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Кримінальне право (Особлива частина)», «Виконавче право», «Актуальні проблеми кримінального права»..
ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права (2005 р.) 
Інша професійна діяльність 

Заступник головного редактора міжнародного наукового журнала «Влада. Людина. Закон.», член Наукової ради МОН України,  Всеукраїнської  громадської організації «Асоціація  кримінального  права», Кримінологічної асоціації України,  Міжнародної  поліцейської  асоціації (Українська секція). Полковник міліції у відставці.

Підготував 3 докторів філософії з права (кандидатів юридичних наук).

Нагороджений орденом «За личное мужество» та 11-ма державними, відомчими медалями, а також багатьма відомчими відзнаками МВС, МО, МОН та прокуратури.

Має сертифікат Національного агентства з питань запобігання корупції з курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», 18 травня 2019 р.

Підготував доктора філософії з права (кандидата юридичних наук).

Автор, співавтор понад 170 наукових, науково-практичних, навчальних, навчально-методичних, методичних праць, зокрема 10 монографій, 12 посібників, коментар, словник, 40  наукових праць опубліковано у закордонних виданнях, а саме: Білорусь, Болгарія, Велика Британія, Казахстан, Молдова, ОАЕ, Росія, Румунія, Польща, Чехія..


© 2006-2021 Інформація про сайт